Hôm Nay: Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 | Home
{loadposition left_} {loadposition center} {loadposition right_}
Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
 • Khen thưởng của Hội khuyến học Quận 10
  tochuc Thứ ba, 06 Tháng 11 2012

  Kính gửi: Ông, Bà Hiệu trưởng đơn vị

  Do sơ sót kỹ thuật nên văn bản không hiển thị để các đơn vị nắm. Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa lên lại thông tin về việc khen thưởng của Hội khuyến học Quận 10.

  Để kịp thời theo tiến độ của Hội Khuyến học đưa ra, đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp hồ sơ theo yêu cầu văn bản số 1002/PGDĐT-TC ngày 30/10/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 về việc khen thưởng của Hội khuyến học Quận 10 (tải về). Tuy nhiên, đến thời điểm này hạn chót trong văn bản đề nghị là thứ Hai ngày 05/11/2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 gia hạn lại hạn chót  thứ Năm 08/11/2012.

  Rất mong sự hỗ trợ từ phía các đơn vị.

  Mẫu danh sách đề nghị khen thưởng: tải về

 • Thông tin hồ sơ phụ cấp ưu đãi bậc học Mầm non
  tochuc Thứ ba, 06 Tháng 11 2012

  Kính gửi: Ông, Bà Hiệu trưởng trường Mầm non

  Bộ phận Tổ chức đã sơ duyệt xong Phụ cấp ưu đãi của bậc học Mầm non. Bộ phận Tổ chức đã trả hồ sơ về theo đường văn thư để điều chỉnh, đề nghị các đơn vị lưu ý thêm: 

  1. Gửi lại hồ sơ đề nghị và kế hoạch dự giờ của Ban giám hiệu kẹp chung ở cuối hồ sơ (không cần đóng cuốn).

  2. Đối với các đơn vị có sự thay đổi Ban giám hiệu (do điều động và bổ nhiệm mới) kể từ thời điểm từ sau 01/9/2012 thì thống nhất đơn vị cũ lập danh sách đề nghị để tránh sự trùng lặp.

  3. Đề nghị các đơn vị kiểm tra và điều chỉnh lại cho đúng theo yêu cầu cụ thể sau:

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10

  TIẾN ĐỘ NỘP VÀ DUYỆT PCUĐ NĂM HỌC 2012 - 2013

  Stt

  Tên cơ sở giáo dục

  Thống kê Nộp
  Hạn chót 19/10/2012

  Thống kê Trả hồ sơ đơn vị

  Duyệt

  Hồ sơ

  Email
  Mẫu 2, 3, 4

  Ngày trả về

  Lý do

  Ngày nhận lại

  1

  Mầm non 2/9

  18/10/2012

  25/10/2012

  06/11/2012

  1. Sai quy định sắp xếp danh sách m2, m3, m4
  2. Mẫu 3:
  - Thiếu thông tin cột 10: stt 1, 2, 3
  - Xem lại diện viên chức của stt 28,29.
  - STT 28 không có tên trong QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tại sao lại có PCCV?
  3. Mẫu 4:
  - STT 1, 2, 3: sai,  xem lại quy định (40 giờ và 45.5)
  - Cột 11: Các stt còn lại xem lại số giờ dạy 1 tuần = 45,5 giờ (quy định 40 giờ/tuần)?

   

   

  2

  Mầm non 19/5

  24/10/2012

  25/10/2012

  06/11/2012

  1. Thiếu hồ sơ theo quy định.
  2. Sai quy định sắp xếp danh sách m2, m3, m4
  3. Mẫu 2:
  - Cột 8: sai
  4. Mẫu 3:
  - Xem lại diện viên chức từ stt 44 đến 48.
  - Cột 9: ghi rõ giáo viên dạy nhóm, lớp nào
  - Cột 13: SCCT có giấy chứng nhận không?
  3. Mẫu 4:
  - STT 1, 2, 3: sai,  xem lại quy định (40 giờ và 45.5)
  - Cột 11: Các stt còn lại xem lại số giờ dạy 1 tuần = 45,5 giờ (quy định 40 giờ/tuần)?

   

   

  3

  Mầm non Măng Non I

  19/10/2012

  19/10/2012

  06/11/2012

  Mẫu 4: Bổ sung thông tin cột 10, 11

   

   

  4

  Mầm non Măng Non II

  17/10/2012

  17/10/2012

  /

   

   

   

  5

  Mầm non Măng Non III

  19/10/2012

  19/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2: sai, trường có giáo viên tập sự nhưng không tính theo hệ số tập sự
  2. Mẫu 4: bổ sung thông tin cột 10, 11, 12 cho Hiệu trưởng và GV

   

   

  6

  Mầm non Phường 1

  16/10/2012

   

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt GV
  - Cột 13: sai (phải căn cứ QĐ lương để điền thông tin PCTN VK nếu có)
  - Cột 10: thống nhất cách ghi mã ngạch theo đúng quy định.
  2. Mẫu 3:
  - Cung cấp danh sách toàn trường chứ không phải danh sách của 42 người đề nghị hưởng PCUĐ.
  - Cột 8: không viết tắt GV
  - Cột 9: điền đầy đủ thông tin
  - Cột 18: thống nhất cách ghi mã ngạch theo quy định.
  - Cột 21: sai (phải căn cứ QĐ lương để điền thông tin PCTN VK nếu có)
  3. Mẫu 4:
  - Cung cấp danh sách toàn trường chứ không phải danh sách của 42 người đề nghị hưởng PCUĐ.
  - Cột 8: không viết tắt GV
  - Cột 10: điền đầy đủ thông tin theo quy định.
  - Cột 11: sai (căn cứ văn bản quy định điền số tiết/giờ dạy 1 tuần: HT: 2, PHT: 4, GV: 40)

   

   

  7

  Mầm non Phường 2

  19/10/2012

  19/10/2012

  06/11/2012

  1. Bổ sung:
  - Quyết định bổ nhiệm các Tổ trưởng tổ chuyên môn, văn phòng.
  - Bảng thanh toán tiền lương T9 + 10
  2. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt.
  - Cột 8: trường không có tổ trưởng tổ chuyên môn giáo viên?
  - Cột 10: thống nhất cách ghi mã ngạch theo đúng quy định.
  - Cột 11: điền đầy đủ thông tin.
  3. Mẫu 3:
  - Cột 7: xem lại từ stt 16 - 22 thuộc diện HĐ trường hay HĐ Q (bao gồm NĐ 68) vì nếu là HĐ Q sẽ có QĐ nâng lương niên hạn.
  - Cột 8: không viết tắt
  - Cột 9: điền đầy đủ thông tin
  - Cột 16: trường có hay không có tổ trưởng tổ chuyên môn giáo viên?
  4. Mẫu 4:
  - Cột 7: xem lại từ stt 16 - 22 thuộc diện HĐ trường hay HĐ Q (bao gồm NĐ 68) vì nếu là HĐ Q sẽ có QĐ nâng lương niên hạn.
  - Cột 8: không viết tắt.
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định.

   

   

  8

  Mầm non Phường 3

  23/10/2012

  23/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Lý giải rõ về STT 5 (mã ngạch chưa đạt chuẩn): là giáo viên hay bảo mẫu? Sao lại đề nghị hưởng PCUĐ?
  - Lý giải rõ về stt 8 (HĐ Q, mã ngạch chưa đạt chuẩn) tại sao lại được phân công đứng lớp?
  2. Mẫu 3:
  - Cột 9: điền đầy đủ thông tin
  3. Mẫu 4:
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định.

   

   

  9

  Mầm non Phường 4

  16/10/2012

  16/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt
  - Cột 11:điền đầy đủ thông tin
  - Cột 12: tính quy ra hệ số 85% * 2.1 cho GV tập sự
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8: không viết tắt
  - STT 12: cột 6 sai; cột 20 tính quy ra hệ số 85% tập sự
  3. Mẫu 4:
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định

   

   

  10

  Mầm non Phường 5

  18/10/2012

  23/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 3:
  - Cột 9: điền đầy đủ thông tin.
  - Cột 12, 13: điền thông tin bổ sung cho hoàn chỉnh của BGH nếu có.
  3. Mẫu 4:
  - Cột 10, 11: điền đầy đủ thông tin theo quy định.

   

   

  11

  Mầm non Phường 6

  18/10/2012

  18/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - STT 17: lý giải giáo viên tập sự sao không quy ra hệ số 85%?
  - Cột 7: không viết tắt P.
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8: không viết tắt
  - Cột 9: điền đầy đủ thông tin
  3. Mẫu 4:
  - Cung cấp danh sách toàn trường chứ không phải danh sách 20 người đề nghị hưởng PCUĐ
  - Cột 8: không viết tắt
  - Cột 10, 11: điền đầy đủ thông tin theo quy định

   

   

  12

  Mầm non Phường 7

  16/10/2012

  16/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt P.
  - STT 13: điền thông tin vào cột 9
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8: không viết tắt P.; đền đầy đủ thông tin.
  3. Mẫu 4:
  - Cột 8: không viết tắt P.; điền đầy đủ thông tin
  - Cột 10, 11: điền đầy đủ thông tin theo quy định

   

   

  13

  Mầm non Phường 8

  12/10/2012

  12/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 4: năm sinh
  - Cột 7: chỉ cần ghi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTTCM - Giáo viên, Giáo viên.
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8: chỉ cần ghi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên, …
  - Cột 9: ghi cụ thể từ STT 4 trở xuống (ví dụ: nhóm 25-36 tháng, …)
  3. Mẫu 4:
  - Cột 8: chỉ cần ghi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTTCM - Giáo viên, …
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định

   

   

  14

  Mầm non Phường 9

  16/10/2012

  24/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - STT 13: lý giải rõ (mã ngạch 15c.201: sai??? Giáo viên có mã ngạch không đạt chuẩn tại sao lại đang được đứng lớp?)
  2. Mẫu 3:
  - Cung cấp danh sách toàn trường.
  - Cột 12: có nghiệp vụ gì thì điền thông tin nghiệp vụ đó.
  3. Mẫu 4:
  - Cung cấp danh sách toàn trường.
  - Cột 10, 11: xem lại quy định về số tiết/giờ dạy của giáo viên.

   

   

  15

  Mầm non Phường 10

  16/10/2012

  16/10/2012

  06/11/2012

  1. Sai quy định sắp xếp danh sách trong mẫu 2, 3, 4.
  2. Cột 2: không viết tắt họ
  3. Mẫu 3:
  - Cung cấp thông tin toàn trường.
  4. Mẫu 4:
  - Cung cấp thông tin toàn trường.
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định.

   

   

  16

  Mầm non Phường 11

  12/10/2012

  12/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: chỉ cần ghi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTTCM - Giáo viên, Giáo viên.
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8 và cột 9: đảo vị trí và không viết tắt P.
  3. Mẫu 4:
  - Cột 8 và cột 9: đảo vị trí
  - Cột 10, 11: xem lại quy định về số tiết/giờ dạy của giáo viên

   

   

  17

  Mầm non Phường 13

  18/10/2012

  18/10/2012

  06/11/2012

  Mẫu 4: cột 10, 11, 12 điền đẩy đủ thông tin theo quy định

   

   

  18

  Mầm non Phường 14

  16/10/2012

  16/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt Q.
  - STT 3: chỉ hưởng 1 tháng nên cột 20 để trống.
  - STT 5: xác định lại diện tuyển dụng (biên chế) hay Tuyển dụng (tập sự).
  2. Mẫu 3:
  - Cột 8: không viết tắt, ghi rõ chức danh Quyền Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TT TCM - Giáo viên, Giáo viên
  - Cột 9: không viết tắt, ghi cụ thể nhóm, lớp
  3. Mẫu 4:
  - Cột 8: không viết tắt, đối với giáo viên chỉ ghi chức danh Giáo viên
  - Cột 12: điền đầy đủ thông tin

   

   

  19

  Mầm non Phường 15A

  25/10/2012

  23/10/2012

  06/11/2012

  1. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt chữ GV và chỉ cần ghi rõ chức danh Giáo viên
  2. Mẫu 3:
  - STT 5 đến 12: đưa xuống cuối danh sách.
  - Cột 8: không viết tắt chữ GV và chỉ cần ghi rõ chức danh Giáo viên
  - Cột 9: ghi cụ thể nhóm, lớp được phân công
  3. Mẫu 4:
  - STT 5 đến 12: đưa xuống cuối danh sách.
  - Cột 8: không viết tắt chữ GV và chỉ cần ghi rõ chức danh Giáo viên
  - Cột 9: ghi cụ thể nhóm, lớp được phân công
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định

   

   

  20

  Mầm non Phường 15B

  18/10/2012

  18/10/2012

  06/11/2012

  1. Sai quy định sắp xếp danh sách trong mẫu 2, 3, 4.
  2. Sai tên STT 1
  3. Mẫu 2:
  - Cột 7: không viết tắt P.
  - Cột 9, 10: điều chỉnh nhóm ngạch và mã ngạch của các stt 5, 8, 14 cho đúng
  4. Mẫu 3:
  - Cung cấp thông tin toàn trường.
  - Cột 9: ghi cụ thể nhóm, lớp được phân công
  5. Mẫu 4:
  - Cung cấp thông tin toàn trường.
  - Cột 10, 11, 12: điền đầy đủ thông tin theo quy định.

   

   

  _Bộ phận Tổ chức_

 • THÔNG BÁO KHẨN
  taichinh Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO và PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HỌACH thông báo đến các trường về lịch Kiểm tra - đối chiếu báo cáo quyết tóan tài chính năm 2011 : các trường chưa hòan tất số liệu và sổ sách theo kế họach như sau :

    1.  Ngày 09.11.2012 : 8giờ 30 phút  trường MẦM NON PHƯỜNG 7

    2. Ngày 08.11.2012 :  8giờ 30 phút trường MẦM NON PHƯỜNG 15A

                                           14 giờ  trường TH LÊ THỊ RIÊNG

   3.  Ngày 07.11.2012 : 8g30 trường MẦM NON PHƯỜNG 4

                                          14 giờ MẦM NON  PHƯỜNG 9


      Do thời gian thực hiện báo các đã trễ theo qui định về chế độ báo cáo tài chính,  đề nghị ông, bà Hiệu trưởng các trường trên có quan tâm và chuẩn bị hồ sơ , báo cáo để hỗ trợ đòan hòan tất số liệu tổng hợp tòan Quận về Sở Tài chính.

                                                                           

                                                                                           Phòng GD&ĐT- Phòng TC-KH


                                     

 • Báo cáo Tổng kết kiểm định chất lượng giáo dục
  vanthu Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Văn bản số 1020/BC-GDĐT ngày 05/11/2012 của Phòng GD&ĐT Q10 về Báo cáo Tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục và kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013: tải về

 • Báo cáo giao ban Hiệu trưởng tháng 11/2012
  vanthu Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Giám đốc  Trung tâm trực thuộc  tháng 11/2012

  được tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày Thứ  ba  06 /11/2012, tại trường Mầm Non Phường 15A,  P15, Q10.

  Nội dung báo cáo họp giao ban Tháng 11/2012, tải tại đây

 • THÔNG BÁO: Về báo cáo chương trình Quản lý...
  tochuc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị báo cáo bằng văn bản và gửi dữ liệu PMIS (theo mẫu đính kèm) -  VEMIS(Chương trình quản lý trường học chỉ sử dụng cho các trường TiH-THCS-THPT- Hạn chót ngày 10/11/2012

  + Mẫu báo cáo tình hình thực hiện chương trình PMIS 6 tháng cuối năm 2012 - Tải xuống tại đây

 • THÔNG BÁO:Về rà soát dữ liệu và danh sách...
  tochuc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu công văn số 616/PNV và lịch rà soát dữ liệu, danh sách CB-CC-VC- và người hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục(xem file đính kèm)

  + Công văn số 616/PNV - Tải xuống tại đây

  + Lịch rà soát của các đơn vị - Tải xuống tại đây.

 • Điều chỉnh Lịch công tác tuần thứ Sáu 09/11/2012
  vanthu Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Thứ sáu 09/11/2012: 8 giờ 00 Tổng kết và triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013 tại trường TH Võ Trường Toản;

  Thành phần tham dự được điều chỉnh: Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và 01 Thư ký Hội đồng tự đánh giá của các trường Phổ thông (Thay thư mời).

 • V/v Tổng kết huy chương Giải Vô địch học sinh cấp...
  trunghoc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  K/g Hiệu trưởng các trường phổ thông, Phòng GDĐT gửi kết quả giải Vô địch học sinh cấp Quận ( còn 2 môn Bơi lội và Bóng Chuyền ), file đính kèm, tải về

 • Về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
  tochuc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012

  Theo tinh thần kế hoạch số 7060/KH-UBND ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về đánh giá cán bộ, công chức năm 2012,

  Phòng GIáo dục và Đào tạo Quận 10 đã trao đổi với Phòng Nội vụ Quận 10 về các thực hiện kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức năm 2012: do đặc thù của ngành giáo dục đánh giá công chức, viên chức vào thời điểm cuối năm học 2011 - 2012 (khoảng cuối tháng 5/2012) nên các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy trình như sau:

  1. Rà soát lại nội dung và quy trình thực hiện của đơn vị có đúng với tinh thần kế hoạch 7060/KH-UBND không?

  2. - Nếu đúng thì lấy kết quả đã thực hiện tại thời điểm cuối tháng 5/2012 tổng hợp theo mẫu rồi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (giấy và email: tochuc.pgdq10@hcm.edu.vn) và Nội vụ Quận 10 (giấy).

      - Nếu chưa đúng thì tiến hành theo nội dung kế hoạch 7060/KH-UBND.

Hình ảnh
Chuyên đề Âm nhạc cấp Quận
tieuhoc Thứ ba, 23 Tháng 10 2012
Ngày 18/10/2012 chuyên đề Âm nhạc “Ứng dựng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Âm nhạc và thảo luận đề xuất các...
Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn lại cho giáo viên Anh Văn dạy theo đề án và dạy tự chọn lớp 1
tieuhoc Thứ ba, 23 Tháng 10 2012
Ngày 12/10/2012 Phòng GD&ĐT Q10 tổ chức tập huấn lại cho giáo viên Anh Văn chương trình tiếng Anh dạy theo đề án...
Đọc thêm...
Thông tin về Mức phí cấp Chứng minh nhân dân mẫu mới
vanban Thứ hai, 01 Tháng 10 2012
Từ ngày 5/11/2012, mức phí đối với cấp Chứng minh nhân dân (CMND) mới được thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2012/TT-BTC do...
Đọc thêm...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2012
vanban Thứ hai, 01 Tháng 10 2012
3 loại giấy phép xây dựng Theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực từ 20/10/2012, giấy...
Đọc thêm...
Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM tăng cường kiểm tra mức thu phí trông giữ xe trên địa bàn TP
vanban Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012
UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành, UBND các quận-huyện tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND...
Đọc thêm...
 • THÔNG TƯ Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi...
  vanban Thứ hai, 01 Tháng 10 2012

  Ngày 14/9/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành THÔNG TƯ số 32/2012/TT-BGD Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

  Tải Thông tư tại đây

  Danh mục thiết bị

 • Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc...
  vanban Thứ hai, 01 Tháng 10 2012

  Huy động tài trợ không là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục

  Tại Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,

  Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng không được gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.

  Tải Thông tư tại đây

 • Nâng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ
  vanban Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP, trong đó nâng mức phạt đối với hành vi chở quá số người cho phép, điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ,...

   

  Điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định bị phạt tới 15 triệu đồng - Ảnh minh họa

  Tăng phạt với xe ô tô chở quá số người quy định

  Theo Nghị định mới, phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng (hiện nay mức phạt là từ 200.000-300.000 đồng) trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) vi phạm hành vi: Chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10-15 chỗ ngồi, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16-30 chỗ ngồi, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi.

  Đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly hơn 300 km, sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng (hiện nay từ 300.000-500.000 đồng) trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nếu chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10-15 chỗ ngồi, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16-30 chỗ ngồi, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi.

  Điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định phạt tới 15 triệu đồng

  Nghị định cũng tăng mức phạt đối với người điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định.

  Cụ thể, người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá  50 - 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 miligam/1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với mức phạt hiện nay từ 2-3 triệu đồng.  

  Hành vi này đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thì bị phạt từ 500.000 - 1.000.000 triệu đồng (mức phạt hiện nay từ 200.000-400.000 triệu đồng).

  Trường hợp người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng (mức phạt hiện nay từ 4-6 triệu đồng).

  Còn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hành vi vi phạm này bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, thay cho mức phạt hiện nay là từ 500.000-1.000.000 triệu đồng.

  Phạt nặng hành vi chạy xe quá tốc độ

  Phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 (thay cho mức phạt hiện nay 300.000 - 500.00 đồng) đồng đối với người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. 

  Trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (mức phạt hiện nay là từ 800.000 - 1.200.000 đồng). Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng (hiện nay 4-6 triệu đồng) đối với người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày.

  Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 -20 km/h (hiện nay trên 20km/h) sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (mức hiện nay là 500.000 - 1.000.000 đồng).

  Xem Nghị định tại đây

 • Nghị định qui định về xử phạt hành chính trong...
  vanban Thứ tư, 12 Tháng 9 2012

   

  Ngày 6-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (TSNN), gồm 4 chương, 31 điều.

  Theo Nghị định, các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định gồm: vi phạm quy định về mua sắm TSNN; thuê tài sản; bố trí, sử dụng TSNN vượt tiêu chuẩn, không đúng mục đích; cho mượn TSNN không đúng quy định; vi phạm trong biếu, tặng, trao đổi TSNN; lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chiếm đoạt trái phép TSNN; sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật và dự toán được giao; tổ chức xử lý TSNN không đúng quy định; vi phạm trong đăng nhập và sử dụng số liệu về TSNN; quản lý, sử dụng TSNN của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không đúng quy định.

  Đối với các Dự án sử dụng vốn Nhà nước, Nghị định quy định các hành vi vi phạm về cấp tài sản của các dự án; sử dụng tài sản; xử lý tài sản khi dự án kết thúc hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Nghị định quy định các hành vi vi phạm đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước gồm: vi phạm quy định về xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, bảo quản, chuyển giao tài sản được xác lập; xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2012.

     tải NĐ tại đây

 • CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO...
  vanban Thứ sáu, 10 Tháng 8 2012

  Năm hoc 2012 - 2013: Tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm

  UBND TPHCM vừa ra Chỉ thị sôs 21/2012/CT-UBND ngày 09/8/2012 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại TP.
  Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở - ngành TP và chính quyền các địa phương phối hợp với UBMTTQ VN TP và đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013 là nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong hoạt động giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; làm tốt công tác kế hoạch - tài chính và tăng cường cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế.

    Tải Chỉ thị 21/2012/CT-UBND

Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
Số Lượt Truy Cập:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
design by Viettel