Hôm Nay: Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 | Home Chuyên Môn Mầm Non Tin Tức Tập huấn chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non

001

Ngày 21 tháng 2 năm 2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non đến  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non (CL, NCL)

Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ quản lý được triển khai các nội dung: những căn cứ và nguyên tắc xây dựng chuẩn hiệu trưởng; tiêu chí đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng ; phương pháp thu thập minh chứng trong đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng ; quy trình tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tại trường. Đồng thời, các cán bộ quản lý được thực hành trên phiếu “Hiệu trưởng tự đánh giá”, phiếu “Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng” và phiếu “Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên”  và thảo luận theo tổ về các nội dung triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cũng như những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chuẩn tại đơn vị.        

Mục đích của lớp tập huấn là nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cốt cán của các trường Mầm non nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các kỹ năng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường Mầm non theo chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay.

      

Một số hình ảnh lớp Tập huấn Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non:

 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
Tập huấn chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non PDF. In Email
Viết bởi Mầm Non   
Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 15:12

001

Ngày 21 tháng 2 năm 2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non đến  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non (CL, NCL)

Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ quản lý được triển khai các nội dung: những căn cứ và nguyên tắc xây dựng chuẩn hiệu trưởng; tiêu chí đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng ; phương pháp thu thập minh chứng trong đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng ; quy trình tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tại trường. Đồng thời, các cán bộ quản lý được thực hành trên phiếu “Hiệu trưởng tự đánh giá”, phiếu “Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng” và phiếu “Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên”  và thảo luận theo tổ về các nội dung triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cũng như những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chuẩn tại đơn vị.        

Mục đích của lớp tập huấn là nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cốt cán của các trường Mầm non nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các kỹ năng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường Mầm non theo chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay.

      

Một số hình ảnh lớp Tập huấn Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non:

 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 11:34
Số Lượt Truy Cập:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
design by Viettel