Hôm Nay: Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 | Home Tổng Hợp Văn Thư Pháp Chế GIỚI THIỆU HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH HỌAT ĐỘNG đối với trường Mầm non, Nhóm trẻ tư thục

Phòng GD&ĐT giới thiệu đến các Trường Mầm non-Nhóm trẻ TƯ THỤC về các hồ sơ nộp khi thực hiện hồ sơ xin cấp phép họat động

theo qui định tại QUYẾT ĐỊNH số 2633/QĐ UBND ngày 23.5.2012 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

  1, Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

   2.Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

  3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

   4. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

   5.Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ  trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

   6. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

    7. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều lệ trường mầm non hiện hành;

    8.Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

    9. Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

   19. Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
GIỚI THIỆU HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH HỌAT ĐỘNG đối với trường Mầm non, Nhóm trẻ tư thục PDF. In Email
Viết bởi Thông tin pháp luật   
Thứ năm, 04 Tháng 10 2012 21:53

Phòng GD&ĐT giới thiệu đến các Trường Mầm non-Nhóm trẻ TƯ THỤC về các hồ sơ nộp khi thực hiện hồ sơ xin cấp phép họat động

theo qui định tại QUYẾT ĐỊNH số 2633/QĐ UBND ngày 23.5.2012 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

  1, Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

   2.Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

  3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

   4. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

   5.Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ  trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

   6. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

    7. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều lệ trường mầm non hiện hành;

    8.Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

    9. Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

   19. Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Số Lượt Truy Cập:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
design by Viettel