Hôm Nay: Thứ tư, 26 Tháng 10 2016 | Home Tổng Hợp Văn Thư Tài Chính Kế Hoạch THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

    PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO thông báo đến các trường về nội dung thẩm định hồ sơ hưởng chế độ PCTN nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐCP như sau :


 1.TỔNG SỐ ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP HỒ SƠ RÀ SÓAT : 49 ,

       trong đó có 01 trường nộp bổ sung hồ sơ  vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 14/8/2012 , sau khi Hội đồng thẩm định Ngành đã họp, trường THPT Diên Hồng.

 2.Tổng số hồ sơ đề nghị xét của 49 đơn vị     : 1.282

 3.Tổng số hồ sơ đã rà sóat : 1.271/1282

 Trong đó số hồ sơ đã được trao đổi và thống nhất với các trường :1224/1271 .

    Đơn vị chưa nộp lại biên bản rà sóat : trường THPT Sương Nguyệt Anh

  trong đó :  - Số hồ sơ hợp lệ, đầy đủ minh chứng : 739,

-        Số hồ sơ thiếu được vận dụng văn bản  : 308

-        Số hồ sơ có bổ sung xác nhận của Hiệu trưởng : 08

-        Số hồ sơ thiếu , cần bổ sung minh chứng : 30

              Tổng số hồ sơ đề nghị trình và có công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT : 197 hồ sơ, cụ thể các trường hợp hồ sơ có mã ngạch giáo viên nhưng hiện không “đang giảng dạy”, cụ thể :

                        + Giám thị, giáo viên dự khuyết,  giáo viên phổ cập, giáo viên phụ trách Phòng thiết bị, thư viện, nghe nhìn, phòng Lab,  giáo viên phụ trách văn phòng –HCQT,..

                     + Bảo mẫu

  4.Tiêu chí thẩm định của Hội đồng thẩm định Phòng GD&ĐT quận 10 như sau:

a.Căn cứ pháp lý : - Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ,

                                     -  Thông tư Liên tịch số 68/2012/TTLT –BNV-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC.

                                     -  Hướng dẫn Liên Sở số 6207/LS/GD ĐT-NV-TC-LĐTBXH

          -  Công văn số 1334/GD ĐT-TC ngày 25/5/2012 về xét hưởng PCTN đối với CBQL,

                b.Về đối tượng thẩm định :

           -   Nhà giáo trong biên chế,   đang giảng dạy  trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

( Áp dụng các trườnh Đại học :  Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập)

                           Các đối tượng trên  đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15…)

              +    Về chức danh Tổng phụ trách : căn cứ Thông tư Liên Ngành số 23/TTLN ngày 15/1/1996

Về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông qui định : Tổng phụ trách chuyên trách được miễn giảng dạy các bộ môn văn hoá. Tổng phụ trách bán chuyên trách phải tham gia giảng dạy một số giờ, một số buổi theo hướng dưới đây:

- Dạy thay cho gáo viên nghỉ ốm đau, sinh đẻ.

- Hoặc có thể dạy đủ số tiết quy định cho 1 lớp (hoặc một số lớp) thuộc bộ môn của mình.

Nếu vì lý do thiếu giáo viên hoặc do yêu cầu của chuyên môn mà hiệu trưởng nhà trường phân công tổng phụ trách chuyên trách, tổng phụ trách Đội bán chuyên trách phải giảng dạy hoặc dạy quá định mức thì số giờ hoặc số buổi dạy được tính là thời gian giảng vượt giờ và được thanh toán tiền dạy vượt giờ, thêm buổi theo chế độ hiện hành.

                                    . Định mức giờ dạy của giáo viên - Tổng phụ trách Đội:

Tất cả các trường tiểu học, trưởng phổ thông cơ sở (cấp 1, 2); trường trung học cơ sở (cấp 2); trường phổ thông trung học cấp 2-3:

- Trường có từ 28 lớp trở lên: Tổng phụ trách chuyên trách không giảng dạy. Nếu bố trí giáo viên trung học cơ sở dạy 4 tiết/tuần hoặc giáo viên tiểu học dạy 1 buổi/tuần thì số giờ hoặc buổi này được thanh toán vượt giờ theo chế độ hiện hành.

- Trường có từ 18 đến 27 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 8 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 2 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.

- Trường có dưới 18 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 10 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 3 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.


                c.Về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định như sau

       F. Được xác định bằng tổng các thời gian sau:

-Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập tr  các thời gian sau:-thời gian tập sự, thử việc ;

                              -  thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; 

                              -  Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên             ; 

                                -Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pl về BHXH

  -   Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

FTrường hợp nhà giáo đang giảng dạy Hợp đồng có đóng BHXH , sau đó được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch viên chức thì thời gian tính hưởng PCTN kể từ ngày đóng BHXH ( trừ tg tập sự  - căn cứ vào qui định của từng thời điểm tập sự )

FĐối với nhà giáo không tốt nghiệp chuyên môn mà tham gia giảng dạy giáo dục có đóng BHXH thì trừ tg tập sự theo qui định hiện hành kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp.

FĐối với nhà giáo có quá trình lv  trong ngành , sau đó nghỉ việc có nhận  chế độ theo qui định, sau đó tuyển dụng lại , thì mốc thời gian tính PCTN từ khi tuyển dụng lại và có trừ  thời gian tập sự theo qui định 

                     cụ thể căn cứ tính thời gian vào ngành : QUYẾT ĐỊNH TUYÊN DỤNG , QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG & ĐIỀU ĐỘNG GIÁO SINH-HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRƯỜNG Trung học sư phạm- Cao đẳng sư phạm - Đại học sư phạm ( đã tốt nghiệp or chưa tốt nghiệp : thời gian từ 1976 đến 1982), QĐ hợp đồng giáo viên , ....

                    căn cứ mốc thời gian hết tập sư : QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ , QĐ tuyển dung chính thức giáo sinh đã hết tg tập sự, QĐ xếp lương CNV đã qua thời gian tập sự vào biên chế, QĐ bổ nhiệm ngạch công chức, bổ nhiệm ngạch viên chức cho dịen hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế,... kể từ ngày ....

            ( lưu ý  :-   về mốc thời gian nâng lương trên QĐ không phải là mốc tg hết hạn tập sự.

                         -  một số hồ sơ thời gian công nhận hết tập sự không đúng với mốc tg qui định - phù hợp với văn bản qui định tại thời điểm đó : TT 33/TT-GD ngày 11/11/1976 của Bộ Giáo dục qui định về chế độ tập sự của học sinh mới ra trường.

            

        Trường hợp thất lạc hồ sơ căn cứ vào các văn bản tại thời điểm  ra trường và căn cư quá trình tham gia BHXH, cụ thể các văn bản sau :

               Lấy thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên (theo sổ bảo hiểm xã hội) làm mốc thời gian tập sự tương ứng với trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng chính thức. Thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên của giai đoạn nào thì áp dụng quy định thời gian tập sự  tương ứng, cụ thể như sau:

             - Từ ngày 02/12/1998 trở về trước: 

           giai đoạn Quyết định số 256/TTg ngày 15/7/1975 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/TT ngày 13/01/1977 của Bộ Giáo dục quy định về chế độ tập sự có hiệu lực).

               + Giáo viên có trình độ sơ cấp (có trình độ văn hoá chưa tốt nghiệp lớp 12 phổ thông, được đào tạo trên dưới một năm học) tập sự 9 tháng;

               + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp, tập sự 18 tháng;

               + Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 24 tháng.

         - Từ ngày 03/12/1998 đến ngày 25/10/2003: 

        giai đoạn Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực

                 + Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;

                + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, tập sự 06 tháng;

                + Giáo viên có trình độ đại học, tập sự 12 tháng.

 

            - Từ ngày 26/10/2003 đến nay:

   giai đoạn Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nư­ớc có hiệu lực).

   + Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;

            + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp, tập sự 06 tháng;

                                 + Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 12 tháng.

 

Lưu ý một số trường hợp Hội đồng thẩm định xét căn cứ trên văn bản đã được hướng dẫn nêu trên , cụ thể như sau

       -   TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG QUẬN TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ , SAU ĐÓ TUYỂN DỤNG VÀO BIÊN CHẾ HỌĂC ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH , mốc thời gian tính PCTN từ lúc hợp đồng có  tham gia BHXH trừ thời gian tập sự tại thời điểm  vào ngành ( phải có minh chứng sổ BHXH và Hợp đồng Quận)

   - TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG VỚI TRƯỜNG ,phải rà sóat thêm tại thời điểm đó có nằm trong chỉ tiêu biên chế của Phòng GD giao cho trường không, nếu do trường ký hợp đồng thêm : TRƯỜNG HỢP NÀY PHÒNG GD&ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN TRƯỚC KHI TUYỂN DỤNG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC , đã và đang công tác tại các trường Bán công , thì mốc tg tính PCTN từ khi công tác tại trừờng bán công với điều kiện có tham gia BHXH ( nếu nghỉ việc thì chưa nhận trơ cấp thôi việc , bảo lưu tiếp BHXH).

- TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN KHÔNG TỐT NGHIỆP MÀ THAM GIA GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ,  thì trừ tg tập sự theo qui định hiện hành kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp.(  cthời ăn cứ theo hướng dẫn Liên  Sở số 6207/LS-GD ĐT-NV-TC-LĐTBXH ngày 3/7/2012)

 Trường hợp Bảo mẫu  thời gian làm bảo mẫu không tính ,chỉ tính từ khi có bằng tốt nghiệp sư phạm và được bố trí giảng dạy .

  TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH THẨM ĐINH HỒ SƠ PHỤ CẤP THÂM NIÊN , ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG CÓ QUAN TÂM ĐỂ HỖ TRỢ PHÒNG GIÁO DỤC HÒAN THÀNH TỐT CÔNG TÁC , SỚM CÓ CHẾ ĐỘ GIÁO VIÊN 

 

 

Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO PDF. In Email
Viết bởi Tài chính kế hoạch   
Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 11:10

    PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO thông báo đến các trường về nội dung thẩm định hồ sơ hưởng chế độ PCTN nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐCP như sau :


 1.TỔNG SỐ ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP HỒ SƠ RÀ SÓAT : 49 ,

       trong đó có 01 trường nộp bổ sung hồ sơ  vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 14/8/2012 , sau khi Hội đồng thẩm định Ngành đã họp, trường THPT Diên Hồng.

 2.Tổng số hồ sơ đề nghị xét của 49 đơn vị     : 1.282

 3.Tổng số hồ sơ đã rà sóat : 1.271/1282

 Trong đó số hồ sơ đã được trao đổi và thống nhất với các trường :1224/1271 .

    Đơn vị chưa nộp lại biên bản rà sóat : trường THPT Sương Nguyệt Anh

  trong đó :  - Số hồ sơ hợp lệ, đầy đủ minh chứng : 739,

-        Số hồ sơ thiếu được vận dụng văn bản  : 308

-        Số hồ sơ có bổ sung xác nhận của Hiệu trưởng : 08

-        Số hồ sơ thiếu , cần bổ sung minh chứng : 30

              Tổng số hồ sơ đề nghị trình và có công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT : 197 hồ sơ, cụ thể các trường hợp hồ sơ có mã ngạch giáo viên nhưng hiện không “đang giảng dạy”, cụ thể :

                        + Giám thị, giáo viên dự khuyết,  giáo viên phổ cập, giáo viên phụ trách Phòng thiết bị, thư viện, nghe nhìn, phòng Lab,  giáo viên phụ trách văn phòng –HCQT,..

                     + Bảo mẫu

  4.Tiêu chí thẩm định của Hội đồng thẩm định Phòng GD&ĐT quận 10 như sau:

a.Căn cứ pháp lý : - Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ,

                                     -  Thông tư Liên tịch số 68/2012/TTLT –BNV-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC.

                                     -  Hướng dẫn Liên Sở số 6207/LS/GD ĐT-NV-TC-LĐTBXH

          -  Công văn số 1334/GD ĐT-TC ngày 25/5/2012 về xét hưởng PCTN đối với CBQL,

                b.Về đối tượng thẩm định :

           -   Nhà giáo trong biên chế,   đang giảng dạy  trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

( Áp dụng các trườnh Đại học :  Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập)

                           Các đối tượng trên  đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15…)

              +    Về chức danh Tổng phụ trách : căn cứ Thông tư Liên Ngành số 23/TTLN ngày 15/1/1996

Về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông qui định : Tổng phụ trách chuyên trách được miễn giảng dạy các bộ môn văn hoá. Tổng phụ trách bán chuyên trách phải tham gia giảng dạy một số giờ, một số buổi theo hướng dưới đây:

- Dạy thay cho gáo viên nghỉ ốm đau, sinh đẻ.

- Hoặc có thể dạy đủ số tiết quy định cho 1 lớp (hoặc một số lớp) thuộc bộ môn của mình.

Nếu vì lý do thiếu giáo viên hoặc do yêu cầu của chuyên môn mà hiệu trưởng nhà trường phân công tổng phụ trách chuyên trách, tổng phụ trách Đội bán chuyên trách phải giảng dạy hoặc dạy quá định mức thì số giờ hoặc số buổi dạy được tính là thời gian giảng vượt giờ và được thanh toán tiền dạy vượt giờ, thêm buổi theo chế độ hiện hành.

                                    . Định mức giờ dạy của giáo viên - Tổng phụ trách Đội:

Tất cả các trường tiểu học, trưởng phổ thông cơ sở (cấp 1, 2); trường trung học cơ sở (cấp 2); trường phổ thông trung học cấp 2-3:

- Trường có từ 28 lớp trở lên: Tổng phụ trách chuyên trách không giảng dạy. Nếu bố trí giáo viên trung học cơ sở dạy 4 tiết/tuần hoặc giáo viên tiểu học dạy 1 buổi/tuần thì số giờ hoặc buổi này được thanh toán vượt giờ theo chế độ hiện hành.

- Trường có từ 18 đến 27 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 8 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 2 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.

- Trường có dưới 18 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 10 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 3 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.


                c.Về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định như sau

       F. Được xác định bằng tổng các thời gian sau:

-Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập tr  các thời gian sau:-thời gian tập sự, thử việc ;

                              -  thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; 

                              -  Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên             ; 

                                -Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pl về BHXH

  -   Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

FTrường hợp nhà giáo đang giảng dạy Hợp đồng có đóng BHXH , sau đó được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch viên chức thì thời gian tính hưởng PCTN kể từ ngày đóng BHXH ( trừ tg tập sự  - căn cứ vào qui định của từng thời điểm tập sự )

FĐối với nhà giáo không tốt nghiệp chuyên môn mà tham gia giảng dạy giáo dục có đóng BHXH thì trừ tg tập sự theo qui định hiện hành kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp.

FĐối với nhà giáo có quá trình lv  trong ngành , sau đó nghỉ việc có nhận  chế độ theo qui định, sau đó tuyển dụng lại , thì mốc thời gian tính PCTN từ khi tuyển dụng lại và có trừ  thời gian tập sự theo qui định 

                     cụ thể căn cứ tính thời gian vào ngành : QUYẾT ĐỊNH TUYÊN DỤNG , QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG & ĐIỀU ĐỘNG GIÁO SINH-HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRƯỜNG Trung học sư phạm- Cao đẳng sư phạm - Đại học sư phạm ( đã tốt nghiệp or chưa tốt nghiệp : thời gian từ 1976 đến 1982), QĐ hợp đồng giáo viên , ....

                    căn cứ mốc thời gian hết tập sư : QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ , QĐ tuyển dung chính thức giáo sinh đã hết tg tập sự, QĐ xếp lương CNV đã qua thời gian tập sự vào biên chế, QĐ bổ nhiệm ngạch công chức, bổ nhiệm ngạch viên chức cho dịen hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế,... kể từ ngày ....

            ( lưu ý  :-   về mốc thời gian nâng lương trên QĐ không phải là mốc tg hết hạn tập sự.

                         -  một số hồ sơ thời gian công nhận hết tập sự không đúng với mốc tg qui định - phù hợp với văn bản qui định tại thời điểm đó : TT 33/TT-GD ngày 11/11/1976 của Bộ Giáo dục qui định về chế độ tập sự của học sinh mới ra trường.

            

        Trường hợp thất lạc hồ sơ căn cứ vào các văn bản tại thời điểm  ra trường và căn cư quá trình tham gia BHXH, cụ thể các văn bản sau :

               Lấy thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên (theo sổ bảo hiểm xã hội) làm mốc thời gian tập sự tương ứng với trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng chính thức. Thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên của giai đoạn nào thì áp dụng quy định thời gian tập sự  tương ứng, cụ thể như sau:

             - Từ ngày 02/12/1998 trở về trước: 

           giai đoạn Quyết định số 256/TTg ngày 15/7/1975 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/TT ngày 13/01/1977 của Bộ Giáo dục quy định về chế độ tập sự có hiệu lực).

               + Giáo viên có trình độ sơ cấp (có trình độ văn hoá chưa tốt nghiệp lớp 12 phổ thông, được đào tạo trên dưới một năm học) tập sự 9 tháng;

               + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp, tập sự 18 tháng;

               + Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 24 tháng.

         - Từ ngày 03/12/1998 đến ngày 25/10/2003: 

        giai đoạn Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực

                 + Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;

                + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, tập sự 06 tháng;

                + Giáo viên có trình độ đại học, tập sự 12 tháng.

 

            - Từ ngày 26/10/2003 đến nay:

   giai đoạn Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nư­ớc có hiệu lực).

   + Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;

            + Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp, tập sự 06 tháng;

                                 + Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 12 tháng.

 

Lưu ý một số trường hợp Hội đồng thẩm định xét căn cứ trên văn bản đã được hướng dẫn nêu trên , cụ thể như sau

       -   TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG QUẬN TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ , SAU ĐÓ TUYỂN DỤNG VÀO BIÊN CHẾ HỌĂC ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH , mốc thời gian tính PCTN từ lúc hợp đồng có  tham gia BHXH trừ thời gian tập sự tại thời điểm  vào ngành ( phải có minh chứng sổ BHXH và Hợp đồng Quận)

   - TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG VỚI TRƯỜNG ,phải rà sóat thêm tại thời điểm đó có nằm trong chỉ tiêu biên chế của Phòng GD giao cho trường không, nếu do trường ký hợp đồng thêm : TRƯỜNG HỢP NÀY PHÒNG GD&ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN TRƯỚC KHI TUYỂN DỤNG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC , đã và đang công tác tại các trường Bán công , thì mốc tg tính PCTN từ khi công tác tại trừờng bán công với điều kiện có tham gia BHXH ( nếu nghỉ việc thì chưa nhận trơ cấp thôi việc , bảo lưu tiếp BHXH).

- TRƯỜNG HỢP GIÁO VIÊN KHÔNG TỐT NGHIỆP MÀ THAM GIA GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ,  thì trừ tg tập sự theo qui định hiện hành kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp.(  cthời ăn cứ theo hướng dẫn Liên  Sở số 6207/LS-GD ĐT-NV-TC-LĐTBXH ngày 3/7/2012)

 Trường hợp Bảo mẫu  thời gian làm bảo mẫu không tính ,chỉ tính từ khi có bằng tốt nghiệp sư phạm và được bố trí giảng dạy .

  TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH THẨM ĐINH HỒ SƠ PHỤ CẤP THÂM NIÊN , ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG CÓ QUAN TÂM ĐỂ HỖ TRỢ PHÒNG GIÁO DỤC HÒAN THÀNH TỐT CÔNG TÁC , SỚM CÓ CHẾ ĐỘ GIÁO VIÊN 

 

 

Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 11:10
Số Lượt Truy Cập:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
design by Viettel