Hôm Nay: Thứ tư, 26 Tháng 10 2016 | Home Văn Bản Văn Bản Pháp Quy Thông tư QUI ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2012

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 .5. 2012

 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. (Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. )

   Đề nghị cán bộ phụ trách công tác pháp chế của trường có triển khai Thông tư này đến đội ngũ Cán bộ , viên chức, nhân viên.

     MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

          -  Quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

       - Áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm.

      -   Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm. 

     -    Không dạy thêm học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày

     -     Công khai giấy phép dạy thêm, tiền học thêm

           Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

        Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; mức thu tiền học thêm... phải được công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm.

        Quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, đến xã; các cấp quản lý giáo dục từ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và của người dạy thêm.

   tải Thông tư tại đây

 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it
Thông tư QUI ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2012 PDF. In Email
Viết bởi Thông tin pháp luật   
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 22:05

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 .5. 2012

 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. (Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. )

   Đề nghị cán bộ phụ trách công tác pháp chế của trường có triển khai Thông tư này đến đội ngũ Cán bộ , viên chức, nhân viên.

     MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

          -  Quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

       - Áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm.

      -   Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm. 

     -    Không dạy thêm học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày

     -     Công khai giấy phép dạy thêm, tiền học thêm

           Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

        Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; mức thu tiền học thêm... phải được công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm.

        Quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, đến xã; các cấp quản lý giáo dục từ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và của người dạy thêm.

   tải Thông tư tại đây

 


Fatal Error: the component com_customproperties is not/badly installed. Get it at www.solidsystem.it

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Số Lượt Truy Cập:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
design by Viettel